Bij het overlijden van de 1ste partner, erven de kinderen reeds een stuk blote eigendom van het vermogen van hun ouder.

De langstlevende ouder erft het vruchtgebruik op dit gedeelte en behoudt uiteraard het eigen deel.

Hierdoor ontstaat er een stuk onverdeeldheid en verliest de langstlevende alleen controle over het vermogen.  Met de clausule “langst leeft al leeft” in het huwelijkscontract wordt dit vermeden.

Voor de erfbelasting is dit echter een dure oplossing.

Via bepaalde technieken werd deze dure factuur, toch getemperd.

Lees op de onderstaande link het standpunt van de fiscus in een artikel van een gespecialiseerd Advocatenkantoor Cazimir.

Cazimir: VLABEL spreekt zich uit over langst-leeft-al-heeft-beding of verblijvingsbeding

%d bloggers liken dit: