Lees a.u.b. het volledig artikel: http://www.knokke-heist.be/nieuws/naar-een-betere-waterhuishouding-in-de-omgeving-van-het-zwin
26/03/2018
Algemeen

waterhuishoudingHet landinrichtingsplan Nieuwe Watergang werd op 12 december 2017 goedgekeurd door Minister Schauvliege. Ook de omgevingsvergunningen voor de antiverziltingsmaatregelen werden intussen goedgekeurd. Deze werken – die voortvloeien uit het raamakkoord van het Zwin – kunnen dus starten op het terrein. Aan Nederlandse zijde werden ondertussen de compenserende maatregelen afgerond. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos finaliseren momenteel de aanbestedingsprocedure voor de waterloopwerken rondom de Retranchementstraat. Dit voorjaar nog zal het nodige graafwerk voor het archeologisch onderzoek gebeuren. Daarna kunnen de eigenlijke inrichtingswerken van start gaan. De Isabellavaart wordt geherprofileerd in het Hazegrasfort. Tegelijk worden de duikers van het Hazegrasfort heringericht en gerestaureerd. De Nieuwe Watergang tussen het Hazegrasfort en de Retranchementstraat wordt geherprofileerd en er komt een nieuwe doorsteek onder de Retranchementstraat. Ten noorden van de Retranchementstraat wordt de nieuwe pompboezem aangelegd en de omgeving ervan wordt ingericht als natuurgebied. (zie video Agentschap voor Natuur en Bos)

Zoet water voor de zoetwatergracht
Half februari  zijn de werken in opdracht van de Oostkustpolder gestart. Op het terrein van het waterzuiveringsstation van Knokke-Heist werd de bouwput voor het nieuwe pompstation intussen gegraven. Hierdoor wordt waterhuishouding plan 1het mogelijk om een deel van het effluentwater van het waterzuiveringsstation op te vangen en via een nieuwe persleiding naar de Zeedijkader te sturen. De aanleg van deze persleiding, die ondergronds loopt  langsheen de Hazegrasstraat en verder onder de Kortestraat tot in het open tracé van de Zeedijkader, is gepland van eind februari tot eind maart 2018. Via deze weg zal er voortdurend vers zoet water via het tracé van de Zeedijkader en verder via het nieuw stuk zoete gracht rond een groot deel van de zwinuitbreiding kunnen gestuurd worden. Samen met de zoutwatergracht en pompgebouw, die worden aangelegd als onderdeel van de lopende uitbreidingswerken, zorgt dit ervoor dat er geen zout water vanuit het uitgebreide zwin zal uitstromen naar de omgeving van het Zwin. De tweede fase van deze werken bestaat uit het maken van twee doorsteken doorheen de Hazegrasdijk en het plaatsen van een kantelstuw ter hoogte van de Kavel I straat. Deze werken zullen vermoedelijk in april 2018 van start gaan.

Compenserende maatregelen in Nederland zijn ondertussen afgerond

Om het effect van de uitbreiding van het Zwin op het grondwater van de waterhuishouding plan nummer 2omliggende terreinen zoveel mogelijk te voorkomen, worden in Nederland compenserende maatregelen genomen. Hierover heeft de Provincie Zeeland afspraken gemaakt met de verschillende eigenaren. Eén eigenaar heeft gekozen voor het laten aanleggen van drainage, het ophogen van zijn perceel en het graven van een sloot. Deze werkzaamheden zijn eind 2017 uitgevoerd in opdracht van de Provincie Zeeland. De andere eigenaren kozen voor een vergoeding waarmee ze zelf maatregelen kunnen treffen of de situatie laten zoals het is.

Werkzaamheden aan fietspad Retranchementstraat ter hoogte van de voormalige camping

Bij de Kanaalweg in Retranchement – ter hoogte van de ingang van de voormalige camping ‘de Sand Plaet’- wordt in de loop van april 2018 het bestaande fietspad aangesloten op het fietspad dat naar de nieuwe dijk gaat. Dit betekent dat het fietspad voor een periode van ongeveer 3 weken niet gebruikt kan worden. Het fietsverkeer wordt omgeleid.

waterhuishouding Zwin

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
Zwin
betere waterhuishouding

%d bloggers liken dit: