Lees a.u.b. het volledig artikel: http://www.knokke-heist.be/nieuws/nieuwe-aanplantingen-in-park-58
30/05/2018
Algemeen

Park 58De voorbije maanden heeft de gemeentelijke groendienst, in samenwerking met de vzw Footstep afdeling 360° Groen en de ploeg van Natuurpunt, ongeveer 960 ton uitheemse bomen en struiken (populieren, abelen, esdoorns en verschillende soorten heesters zoals vogelkers en sneeuwbes) uit het Park 58 verwijderd. Het resultaat is een halfopen duingebied waar de overgebleven beplanting veel meer licht krijgt. Een meer open biotoop zorgt voor een veel grotere biodiversiteit aan fauna en flora. Ondertussen zijn er aan de rand van dit duinenlandschap al een 120-tal inheemse bomen bijgeplant. Van nature zullen er nog veel bomen en struiken zoals meidoorn en Europese kardinaalsmuts bijkomen. 

Een stukje randbos zorgt voor schuilplaatsen voor vogels, insecten en vlinders. Ook voorjaarsbloeiers groeien er graag. Natuurpunt probeert ook enkele zomereiken uit. Dit zijn niet de gemakkelijkste bomen op die arme zandgrond. Het is dus afwachten of ze hier goed zullen gedijen. Verder zijn er Spaanse aken geplant, gemengd met meidoorn en wilde rozen. Dit zijn struikbomen die in een dergelijke biotoop van nature uit groeien. De open stukken laat men voor een deel ontwikkelen tot halfopen struweel met o.a. braam en wilde roos. Veel kleine vogels zoals de tuinfluiter, braamsluiper, fitis, tjiftjaf, heggenmus, roodborst en nachtegaal kunnen er in alle rust Park 58 boomeen nest bouwen. Andere stukken zijn bij uitstek geschikt om te laten ontwikkelen tot kalkrijk duingrasland dat dan weer de ideale biotoop is van vele zeldzame duinplanten en hun bewoners.

Nu al vind je er geel zonneroosje, grote tijm, gewone vleugeltjesbloem en veel andere typische grassen en kruiden van een ouder duinlandschap. Het warme duingebied is bijvoorbeeld de woonplaats van de zeldzame duinsabelsprinkhaan en ook vele dag-en nachtvlinders vertoeven er graag. De grote rijkdom aan insecten en spinnen moet nog verder onderzocht worden net zoals de vele soorten solitaire bijtjes. Het gebied herbergt veel rode lijst soorten zoals o.a. de nauwe korfslak en het ruig viooltje naast nu al twee soorten wasplaatjes (typische paddenstoeltjes van een dergelijk gebied), de sikkelkoraalzwam en gele bekerzwam. Het is de bedoeling dat er meer duingrasland gecreëerd wordt vol met deze kleurrijke kruiden.

Het is ook de bedoeling dat elke wandelaar zal kunnen blijven genieten van dit unieke natuurstapsteentje. Fietsers en mountainbikers zullen evenwel een ommetje moeten blijven maken rond het park. Het gebied is te kwetsbaar om er fietsers door te laten rijden. Er komen heel wat grootouders met hun kinderen door het park gewandeld, ook voor hen Park 58 padmoet het veilig blijven. Het is natuurlijk belangrijk dat het park net blijft. Hondenpoep en zwerfvuil zijn dus niet welkom!

Om goede resultaten te verkrijgen zullen in de toekomst nog meer beheerwerken uitgevoerd moeten worden. De vaste afspraak hiervoor is het eerste weekend van oktober. Iedereen die graag eens meewerkt met Natuurpunt is welkom. Je mag ook altijd laten weten dat je op andere data en in andere gebieden wil meehelpen. Alle verdere inlichtingen hierover kun je vinden op de website van Natuurpunt Knokke-Heist.

Park 58 struweel

 

Park 58 struik

Nieuwsbrief
Pers
Niet interessant voor de pers
Park 58
aanplantingen

%d bloggers liken dit: